Betingelser

Nedenstående betingelser finder anvendelse for brugen af Vinby, (herefter ”Selskabet”) hjemmeside på vinby.com ("Hjemmesiden"). Ved at bruge og besøge Hjemmesiden accepterer du nedenstående betingelser og alle andre betingelser, der fremgår af eller henvises til Hjemmesiden. HVIS DU IKKE KAN ANERKENDE DISSE BETINGELSER, BEDES DU FORLADE SIDEN.

Rettigheder til Hjemmesiden

Navne- og varemærkerettigheder

Alle navne, logoer og varemærker på Hjemmesiden tilhører Selskabet, dennes associerede selskaber eller samarbejdspartnere og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Selskabet.

Hjemmesidens indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører enten Selskabet eller Selskabets samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning.

Kopiering, spredning og downloading

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Hjemmesiden eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i såvel civilretlige som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på Hjemmesiden eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Downloading og anden digital kopiering af Hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med Selskabet.

Bidrag fra brugerne

Alt materiale, information eller anden form for kommunikation, som modtages fra brugerne via Hjemmesiden, vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt og berettiger ikke afsenderen til royalties. Selskabet kan frit anvende sådant modtaget materiale, information mv., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttelsen heraf.

Selskabet har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

Ansvarsfraskrivelse

Information på Hjemmesiden gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Selskabet er derudover til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af Hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenesteydelser og produkter.

Ved kommunikation mellem Selskabet og brugerne uden brug af digitale signaturer er Selskabet uden ansvar, hvis informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller hvis uvedkommende opnår adgang hertil.

Hvis der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Selskabet for indholdet af den side, der linkes til.

Personoplysninger

Selskabets behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Brugere kan kontakte Selskabet, hvis de ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dem, eller hvis brugerne ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret. Vi anbefaler endvidere at læse vores persondatapolitik.

Andet

Brugernavn og password

Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og password fortroligt og må således ikke udlevere det til andre.

Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til Hjemmesiden uden et lovligt brugernavn og password.

Lukning af konto

Selskabet forbeholder sig retten til permanent eller midlertidigt at spærre en brugerkonto ved overtrædelse af nærværende generelle betingelser.

Ændring af betingelser

Selskabet har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser. Selskabet forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på Hjemmesiden, samt at nedlægge Hjemmesiden.

Ugyldighed

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

10. maj 2020